Wat we ook doen…

Het team van VerderKijkers verzorgt ook diverse maatwerktrajecten voor zowel de profit- als non-profitsector, zoals bijvoorbeeld:

  • systemisch organisatieadvies;
  • systemisch projectmanagement;
  • systemische begeleiding bij mobiliteits– en fusietrajecten.

Interesse om met ons hierover in gesprek te komen? Mail ons via het algemene mailadres: info@verderkijken.net