Wat is VerderKijken?

VerderKijken is een netMerk van organisatiecoaches die bij hun begeleiding van teams en organisaties kijken naar en werken met de dynamiek van het systeem waar men deel van uitmaakt.

Er wordt gewerkt met een waarnemingsmethode die zich richt op wat zich tussen mensen afspeelt om zodoende dieperliggende (onbewuste) patronen zichtbaar en ‘werkbaar’ te maken. Managers en hun medewerkers gaan letterlijk met andere ogen kijken naar hun organisatie: er ontstaat ruimte voor meer samenwerking en er wordt (weer) leiderschap getoond.

VerderKijken brengt een andere waarneming van teams en organisaties teweeg, zonder oordeel, met open vizier en met een open hart. Heel simpel, maar wel krachtig en indringend. Het geeft vaak lucht bij ingewikkelde organisatieprocessen of wijzigingen, niet zelden met verbazingwekkende resultaten.