VerderKijkmiddag

Op elke 1e dinsdag van de maand wordt er op 9 locaties in Nederland ‘VerdergeKeken’ naar het functioneren van projecten, teams en organisaties.

Onze speciaal hiervoor opgeleide organisatiecoaches bieden tijdens deze bijeenkomsten diverse werkvormen en interventies aan om u als aanwezige deelnemer de kracht van het “VerderKijken” te laten ervaren. Deze werkmethoden zijn vooral waardevol gebleken in het soepeler laten verlopen van veranderings- of innovatietrajecten binnen teams en organisaties.

Elke VerderKijkmiddag kent een centraal thema dat als uitgangspunt wordt gehanteerd. Er wordt veel ruimte geboden om vragen van deelnemers rondom dat thema te verkennen zodat inzichten ontstaan waarmee men verder kan.

Kortom: Directies, Raden van Bestuur, (HRM-)Managers etc. worden van harte uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomsten te onderzoeken en vooral te ervaren op welke wijze een dergelijke aanpak  binnen hun organisatie, team of  project succesvol zou kunnen zijn.