Meedoen


U kunt op twee manieren meedoen met VerderKijken: als deelnemer of als professioneel begeleider van onze landelijke bijeenkomsten. Ons doel is deze specifieke en diepgaande benaderingswijze met een steeds groter wordende groep geïnteresseerden te delen.

VerderKijken als deelnemer

Bent U geïnteresseerd en wilt u eens aan één van onze VerderKijkmiddagen deelnemen? Kies dan voor één van onze 9 locaties in het land.

VerderKijken als professioneel begeleider

Misschien heeft u  een relevante opleiding tot systeemopsteller en bewezen competenties op dit gebied. In dat geval kunt u zich ook aansluiten als actief VerderKijker en samen met anderen in uw omgeving VerderKijkmiddagen begeleiden. Stuur dan een mail naar info@verderkijken.net met daarin naast uw persoonlijke gegevens uw achtergrond en motivatie.

Afhankelijk van de stad of omgeving waar u gevestigd bent, wordt u gekoppeld aan een reeds bestaand team van VerderKijkers. Vervolgens wordt in goed overleg met u bekeken welke mogelijkheden er zijn: ofwel zelfstandig een team te formeren of zich aan te sluiten bij een bestaand team.

Daarnaast wordt een actieve deelname als voorwaarde gesteld: u neemt deel aan de periodieke bijeenkomsten waarop kennisdeling en leren van elkaar centraal staan. Bovendien speelt u een actieve rol in het in stand houden van het NetMerk VerderKijken.