Van wie is het onderwijs?

Van wie is het onderwijs?

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Iedereen vindt wel iets van het onderwijs, omdat we zelf op school hebben gezeten. Iedereen heeft ook een mening over het onderwijs, omdat het zo raakt aan je eigen overtuigingen en beelden die we onze kinderen mee zouden willen geven.

Iedereen heeft belang bij goed onderwijs. Ouders willen dat hun kinderen op school goed onderwijs krijgen. Het bedrijfsleven wil dat leerlingen voorbereid worden op het werkende leven. De politiek ziet het onderwijs als één van de cultuurdragers van onze samenleving. Het onderwijs is de maatschappij in het klein. Kortom: bewust of onbewust projecteren we onze eigen hoop en wensen op onze kinderen, maar:

  • wie of wat is nu eigenlijk leidend in het onderwijs?
  • wat betekent de leerling centraal? En moet de leerling centraal staan?
  • wat verlangt ‘de maatschappij’ van de leraren?
  • hoe reageren de leraren daarop? Hoe zit het met hun autonomie?
  • hoe verhouden ouders en leraren zich tot de leerling?
  • hoe gaan we om met verschillende culturen in de klas, op school?

Deze middag is toegankelijk voor onderwijsmensen, maar ook nadrukkelijk voor professionals uit andere sectoren.