De rol van de interimmer

Is de interimmer ‘slechts op bezoek’ ?

Met dit thema gaan we op zoek naar de systemische impact die een interimmer heeft op een organisatie die hem/haar inhuurt. Wellicht kan beter worden gesproken spreken over iemand met wie voor een kortere of langere tijd wordt samengewerkt. Dat kan dus ook een coach/supervisor zijn, een trainer, een adviseur of begeleidingskundige.

  • Welke plek zo’n iemand in die niet vast verbonden is aan je als organisatie?
  • Welke positie neem je zelf in als “interimmer”?
  • Welke plek heb je?
  • Bevecht je die of doe je het met wat je krijgt?
  • Kan je iedereen eren in de organisatie waar jij mag werken of dienen ze jou te eren, omdat je hen met jouw expertise komt helpen?
  • Hoe maak  je deel uit van de organisatie?  Hoor je er echt bij?
  • Hoe staat het met de balans tussen geven en nemen?
  • In wiens plaats ben je gekomen?

Kortom: allerlei interessante en wezenlijke vragen wanneer het gaat om de systeemdynamieken rondom interimwerk.