Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag op het werk: Wat nu?

Voor het welzijn van de werknemers en voor een gezond bedrijf is het van belang dat de werkgever aandacht heeft voor grensoverschrijdend gedrag. De schade die medewerkers kunnen oplopen door o.a. pesten of intimidatie wordt vaak onderschat. De actie en de gevolgen van pesten kunnen chronische gevolgen hebben zowel in de werk- als privésfeer.

Grensoverschrijdend gedrag door anderen, beïnvloedt de sfeer op het werk, bevordert het ziekteverzuim en heeft gevolgen voor de mate van plezier in het werk, de kwaliteit en de kwantiteit. Langdurig verzuim is een vaak voorkomend probleem.

Tijdens deze middag krijgt u inzicht in wat er binnen uw organisatie aan de hand is en wat u kunt doen om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen.

Gewerkt wordt met vragen zoals:
•  Wat is de oorzaak?
•  Wie spelen een rol bij het ontstaan en voortbestaan ervan?
•  Waar ligt de grens?
•  Welke functie heeft het?