Diversiteit in organisaties

Diversiteit in organisaties systemisch bekeken: wie of wat maakt het verschil?

Er zijn verschillende redenen om voor meer diversiteit in een organisatie te kiezen:

  • De samenleving is divers, dus ook de klanten in de samenleving. Diversiteit in een organisatie betekent dat je beter in kunt spelen op diverse behoeften van je klanten. Hoe sta je erin?
  • In een divers samengesteld team komen verschillende achtergronden, opvattingen, analyses, oplossingen  en stijlen (soms botsend) samen, waardoor creativiteit en innovatie meer kans krijgt. Zie je de verschillen?
  • Managementteams met diversiteit in hun managementstijlen kunnen intern beter inspelen op de verschillende behoeften van medewerkers. Geeft het verschil het juiste leiderschap?
  • Met diversiteit aan de top benut je ook verschillende talenten en andersoortige kwaliteiten. De helft van de samenleving bestaat uit bijvoorbeeld vrouwen, die vaak een hoge opleiding hebben genoten. Waarom zou je deze talenten niet benutten?