Verderkijken partner van LLO

Verderkijken is door stichting LLO gekozen als een van de organisaties die scholen, ouders en leerlingen begeleiden in een gelijkwaardige betrokkenheid bij het verbeteren van onderwijs. We zijn erg blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan (nog) beter onderwijs.

We bieden aan om samen met school, ouders en leerlingen een gedegen start te maken om tot betere samenwerking te komen. Vanuit systemisch perspectief gaan we met de school op zoek naar antwoorden op de vragen: hoe is de verhouding tussen deze 3 partijen nu? Hoe is de onderlinge binding tussen de 3 partijen? Voelen leraren zich beter dan ouders? Wie bepaalt de kwaliteit van het onderwijs? Wie investeert, wie neemt, wie geeft? En, is dat in balans?

En, wat betekent de prestatiedruk uit de maatschappij voor de relatie tussen leraren, ouders en leerlingen?

Het resultaat van onze aanpak is een helder en indringend beeld van de huidige situatie, vanwaar als vanzelfsprekend een volgende stap genomen kan worden.

Naam van uw school
Uw naam (contactpersoon)
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
telefoonnummer
Email
Opmerkingen
Neem over
Neem over

Organisatieontwikkeling & systemisch perspectief

Als het gaat om gedrag van het gedrag van mensen in organisaties, weten we een heleboel. Vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken zijn verklaringen te geven voor waarom mensen doen wat ze doen en welke effecten dat heeft op anderen. En we weten goed wat er nodig is om dat te verbeteren: vakbekwaamheden ontwikkelen, het zelfbewustzijn vergroten en persoonlijke effectiviteit laten groeien. maar er zit een grens aan de effecten van die persoonlijke ontwikkeling.

Dan blijkt dat je je teamleden nog zo zorgvuldig kunt uitzoeken, maar dat je geen grip hebt op onderlinge spanningen. Of dat je in je plan van aanpak alle scenario’s had uitgedacht, maar dat er toch iets onverwachts gebeurt. Die gebeurtenissen gaan de invloed van het individu of de logica van een lineaire redenering te boven… Lees verder…