Verderkijken partner van LLO

Verderkijken is door stichting LLO gekozen als een van de organisaties die scholen, ouders en leerlingen begeleiden in een gelijkwaardige betrokkenheid bij het verbeteren van onderwijs. We zijn erg blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan (nog) beter onderwijs.

We bieden aan om samen met school, ouders en leerlingen een gedegen start te maken om tot betere samenwerking te komen. Vanuit systemisch perspectief gaan we met de school op zoek naar antwoorden op de vragen: hoe is de verhouding tussen deze 3 partijen nu? Hoe is de onderlinge binding tussen de 3 partijen? Voelen leraren zich beter dan ouders? Wie bepaalt de kwaliteit van het onderwijs? Wie investeert, wie neemt, wie geeft? En, is dat in balans?

En, wat betekent de prestatiedruk uit de maatschappij voor de relatie tussen leraren, ouders en leerlingen?

Het resultaat van onze aanpak is een helder en indringend beeld van de huidige situatie, vanwaar als vanzelfsprekend een volgende stap genomen kan worden.

Naam van uw school
Uw naam (contactpersoon)
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
telefoonnummer
Email
Opmerkingen
Neem over
Neem over

Comments are closed.