Organisatieontwikkeling & systemisch perspectief

Als het gaat om gedrag van het gedrag van mensen in organisaties, weten we een heleboel. Vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken zijn verklaringen te geven voor waarom mensen doen wat ze doen en welke effecten dat heeft op anderen. En we weten goed wat er nodig is om dat te verbeteren: vakbekwaamheden ontwikkelen, het zelfbewustzijn vergroten en persoonlijke effectiviteit laten groeien. maar er zit een grens aan de effecten van die persoonlijke ontwikkeling.

Dan blijkt dat je je teamleden nog zo zorgvuldig kunt uitzoeken, maar dat je geen grip hebt op onderlinge spanningen. Of dat je in je plan van aanpak alle scenario’s had uitgedacht, maar dat er toch iets onverwachts gebeurt. Die gebeurtenissen gaan de invloed van het individu of de logica van een lineaire redenering te boven… Lees verder…

Comments are closed.