Van mensen naar merken…

Bij merkvraagstukken gaat het om de relaties tussen een merk, een product, de makers van het product en de kopers van het product. Opstellingen zijn een uitstekend middel om relaties in beeld te brengen en te onderzoeken.

De ervaringen tot nu toe met merkopstellingen laten zien dat merken en producten op soms onverwachte manieren zijn verbonden met oorspronkelijke ontwerpers, de historie of maatschappelijke context waarin een product is ontstaan.

Ook kunnen merken en producten verweven zijn met de besluitvormingsstructuur in een onderneming of met een grotere afnemer of klantengroep. Wat men tot nu toe heeft gezien, is dat de relatie tussen een product en de markt of tussen een merk en een doelgroep vaak een afspiegeling vormt van dynamieken die binnen een organisatie spelen…

Lees verder in ‘Van merken naar mensen’

Comments are closed.